Sjöräddning för Långvind

2006-05-17 00:56:00

Nu är äntligen Sjöräddningens nya båt för bland annat Långvind på plats.
Det har varit en lång väntat på båt till den nya sjöräddningsstationen i Söderhamn. Den 11 maj i år, ett år försenad, kom äntligen stridsbåt 90 E till kajen i Stugsund.

– Nu känns det som vi kommit igång på riktigt, säger Henrik Olsson, stationsansvarig, till Hälsinge Kuriren (15/6).

Söderhamns sjöräddningssällskap har ett fyrtiotal frivilliga besättningsmän. Fyra jourlag turas om att ha beredskap dygnet runt. Sjöräddningsfartyget är redo att rycka ut från april till november.

Inom 15 minuter från larm ska fartyget ha lagt ut från kaj.

Räddningsbåten kommer från försvaret. Den är snabb, smidig och har rejäl räckvidd. Fartyget gör cirka 40 knop, har jetdrift som gör att den svarar direkt på rattutslag och har en aktionsradie på cirka 350 kilometer. Den är 11,9 meter lång och 2,9 meter bred.

Sjöräddningens fartyg – det finns drygt 120 av dem runt Sveriges kuster – rycker inte bara ut vid sjönöd. Det är en liten del av verksamheten. Sjöräddningen arbetar i huvudsak med person- och materialtransport, bogseringar och sjuktransporter, miljöinsatser samt assistans till kommunala och statliga räddningstjänsten.

Sjöräddningsstationen i Söderhamn invigdes av infrastrukturminister Ulrica Messing den 16 juni 2005. Redan då var det meningen att räddningsbåten skulle finnas på plats. Men det är först efter midsommar 2006, som räddningsstationen blir fullt operativ med dygnetruntjour.

Svenska sjöräddningssällskapet (SSRS) finns sedan tidigare i Hudiksvall, med en räddningsbåt vid Tullhuset. Den har dock haft ett för stort operationsområde. Nu finns förstärkning i Söderhamn, som har Långvind som sitt primärområde.

Vid sjöolycka eller befarad sjöolycka är det bara att ringa larmnumret 112 och begära ”sjöräddningen” eller på VHF-kanal 16 anropa ”Sweden rescue”.

Regionen som Långvind hör till heter Bottenhavet och omfattar räddningsstationer i Lönnånger (fanns tidigare i Stocka), Hudiksvall och Söderhamn.

SSRS, som historiskt står för Svenska Sällskapet för Räddning af Skeppsbrutne, består av tusentals män och kvinnor, som arbetar oavlönat i sjöräddningen. Verksamheten är helt ideellt finansierad. Mer information finns på SSRS webbplats, www.ssrs.se.
Tillbaka