Långvind in i kommunråd

2006-05-15 14:30:34

Samfällighetsföreningen har engagerat sig i ett nytt medborgarråd.
Långvindsborna kan få en direktkanal in i kommunpolitiken!

Hudiksvalls kommun har beslutat att ersätta sina fyra kommundelsnämnder med nio lokala medborgarråd – förutsatt att det finns lokalt intresse för detta. Den 6 april fanns Långvinds samfällighetsförening med, när kommunen pejlade intresset i Enångers socken.

Samfälligheten var företrädd av Lennart Sundberg, som fick förtroendet att agera sekreterare under mötet i Enångers bygdegård.

– Ta chansen att påverka, manade kommunen i annonser inför mötet. Det gjorde Enångersborna, med Långvindsborna väl företrädda.

– Medborgarråden ska fungera på frivillig basis, berättar Lennart Sundberg, för Långvind.se.

Två projektledare, med politisk förankring, håller i verksamheten, Lena E Andersson, mobil 073-270 59 42, och Carina Holm, mobil 073-270 59 43. Mer information om projektet finns på Hudiksvalls kommunala webbplats under ”Medborgarråd”.

Tillbaka