Långvindsbrevet ute

2006-05-09 00:19:02

Årets första ”Långvindsbrevet” kom ut i månadsskiftet april–maj.
Långvindsbrevet är en tiosidig information om främst Långvinds fritidsområde från Långvinds samfällighetsförening.

Nummer ett innehåller praktisk information om bland annat avgifter, föreningsansvariga, renhållning, vatten, föreningar i området, Långvindsdagen och andra sommaraktiviteter. Ordförande Björn Bergström summerar också året som gick och blickar framåt.

Ansvarig för Långvindsbrevet är Inger Backman, telefon 0650-820 19.

Ett andra nummer av Långvindsbrevet kommer i slutet av juni med handlingar inför årsstämman den 16 juli 2006.

Långvindsbrevet finns tyvärr inte i digitalt format, vilket gör att vi inte kan lägga ut det på webbplatsen.
Tillbaka