Gångväg till Bruket?

2006-04-25 20:13:05

Planer finns på en gångväg från Långvind till Långvindsbruk.
Långvinds samfällighetsförening och Långvinds bruk håller på att se över möjligheten att anlägga gångväg eller stig mellan samhällena.

Tanken är att etablera en gångväg i någon form från fritidsområdet till Långvindsbruk, som gör det möjligt att gå eller jogga mellan platserna utan att behöva gå längs Snäckenvägen.

Det finns i dagsläget två vägalternativ, som båda ansluter till skogsvägen från Långvindsbruk till Snäckenvägen.

Det ena alternativet är en stig söder om Byhedsjön och vidare över täckterna söder om Snäckenvägen fram till skogsvägen på norra sidan om Snäckenvägen.

Det andra alternativet är en stig från vägen som går till mobilmasterna norr om Byhedsjön, som skulle ansluta till befintlig väg öster om Långvindsbruk; denna väg slutar i dag vid en vändplan nära en av Långvindsfjärdens vikar.
Tillbaka