Anmäl intresse för bredband!

2004-11-23 08:03:20

Den som är intresserad av internet via fast bredbandsuppkoppling bör före 2004 års slut anmäla sitt intresse till Björn Bergström.
Det finns hopp om att få bredband till Långvinds fritidsområde. Allt hänger på intresse och lokal mobilisering. På ett möte i Bränneriet, Långvindsbruk, med Hudiksvalls stadsnät den 15 november 2004 berättade Stadsnätets Jörgen Bengtson om förutsättningarna för bredband till både fritidsområdet och bruket.

Vad som nu gäller är att alla i fritidsområdet, som är intresserade av att beställa internet- och bredbandsanslutning, anmäler sitt intresse till ordföranden för Långvinds samfällighet, Björn Bergström, tel 0650-820 00, mobil 070-646 03 38, e-post eksvar@telia.com.

Det är viktigt att anmälan kommer in före årsskiftet 2004–05, så Stadsnätet ser att intresse verkligen finns. Ju fler som vill ha bredbandsinternet, desto större är chansen att Långvind får detta.

Förutsättningarna för att kunna få bredband 2005 i Långvind är följande:
- minst 5 företag vill ha bredband;
- minst 10 hushåll vill ha bredband;
- totalt minst 15 abonnenter (fem företag och tio hushåll är alltså ett minimum);
- ju fler abonnenter desto större chans att få bredband (ett företag räknas som tre hushåll när Stadsnätet summerar intresset);
- bredbandsabonnent måste ha fast telefonabonnemang;
- Stadsnätet måste ordna finansiering för satsningen.

Hudiksvalls stadsnät tanke är att, i samverkan med Söderhamn teknikpark, sätta upp en radiolänk från vattentornet i Vågbro till affären i Långvind. I anslutning till affären installerar Stadsnätet en nod för att kunna ansluta telestationen cirka 150 meter bort. Sedan kan Stadsnätet koppla upp internetabonnenter via lokala telenätet.

Om mobiliseringen lyckas i Långvinds fritidsområde finns viss möjlighet för Långvindsbruk att få bredband. Stadsnätet är berett att försöka hitta finansiering för en fiberkabel mellan Långvind och Långvindsbruk om företag och boende på Bruket står för förläggningen av fiberkabeln. En förutsättning för att gå vidare i den processen är att det finns cirka fem företag eller föreningar i Långvindsbruk som vill ha bredbandsinternet och då via direkt fiberanslutning. En sådan anslutning är dyrare i installation men har lägre månadskostnad.

Företag och boende i Långvindsbruk ska anmäla sitt intresse till Mats Persson, tel 0650-810 60.
Tillbaka