Långvind: 36 invånare

2006-04-20 10:17:56

Långvind fortsätter växa. Nu finns 36 bofasta invånare och cirka 21 hushåll.
Hudiksvalls kommun har, för Långvinds samfällighets räkning, gjort en exakt beräkning av antalet folkbokförda invånare i Långvind. I dag har Långvinds fritidsområde, inklusive Korsholmen, 36 mantalsskrivna invånare, berättar kommunens planeringschef Bengt Gill för Långvind.se.

Posten har god kontroll på hur många åretomhushåll som finns. Postexpeditionen i Iggesund uppger för Långvind.se att det finns cirka 21 bofasta hushåll i Långvinds fritidsområde.

Långvinds befolkning ökar stadigt. I september 2005 hade Långvind 35 invånare. I september 2004 hade området 33 invånare fördelade på cirka 20 hushåll.

Uppgifterna dessförinnan är ungefärliga, eftersom det inte skett någon exakt avstämning regelbundet. Men över tiden ser vi en stadig befolkningsökning i Långvind – och minskning i Långvindsbruk.

Ytterligare ett antal personer – här finns ingen statistik – bor i huvudsak i Långvind, dock utan att vara mantalsskrivna på en Långvindsadress. Till detta kommer en grupp av Långvindsbor, som tillbringar en stor del av sin tid här men har en annan bostad, där de är folkbokförda.

Den positiva befolkningsutvecklingen gäller inte bara Långvind, utan också för andra fritidshusdominerade kustsamhällen i Hudiksvalls kommun.

Det finns ett växande antal så kallade småorter i kommunen, som har minst 50 folkbokförda invånare i en sammanhållen bebyggelse med högst 150 meter mellan husen, inklusive fritidshus. Dessa är i fallande storleksordning: Saltvik, Västra Malnbaden, Vintergatan, Östra Malnbaden och Mellanbyns fritidsområde. Ytterligare några områden ligger nära 50-invånarestrecket: Håcksta-Färdsjö, Lakbäck–Storsand–Drässviken och Finnicka.

Bengt Gill tror att avgörande faktorer för den långsiktiga befolkningsutvecklingen i Långvind och liknande samhällen är drivmedelspriset och reseavdraget. Blir dessa för ogynsamma, blir det mindre attraktivt att bo permanent i Långvind och liknande områden.
Tillbaka