Långvind utan bredband?

2006-04-19 20:36:52

Långvind ser ut att bli utan bredband. Nu protesterar samfälligheten mot detta.
Hudiksvalls kommunstyrelse har beslutat att Långvinds fritidsområde ska få bredband via telenätet. Trots det ser det ut som om Långvind blir utan bredband.

Kommunala Hudiksvalls stadsnät har nämligen inga pengar kvar för utbyggnaden i Långvind. Andra telestationsanslutningar har kommit före.

Det finns inga pengar för att ansluta telestation i Långvind, meddelar Stadsnätets chef Berndt Magnusson. Han beklagar att det blivit på detta sätt.

– Samfälligheten har uppfyllt de krav som kommunen ställt på oss. Nu är det kommunens skyldighet att se till att vi får bredband, säger Långvinds samfällighetsförenings ordförande Björn Bergström till Långvind.se.

Hudiksvalls stadsnät skulle, enligt de ursprungliga planerna, ha börjat leverera bredband via telenätet i Långvind hösten 2005. Anslutningen till Stadsnätets bredbandsnät var tänkt att ske med radiolänk från vattentornet i Vågbro till telestation Saltpannan i Långvind.

Anslutningen blev försenad på grund av problem med Telia och tänkt radiolänk. Nu ser det ut som om anslutningen, vilken i den reviderade utbyggnadsplanen skulle ske under första halvåret 2006, inte heller blir av alls!

Långvinds samfällighetsförening tänker nu agera för att kommunen ska anslå pengar för utlovat bredband till Långvind.
Tillbaka