Stämma på en söndag

2006-04-17 22:19:35

Långvinds samfällighetsförening håller i år stämma den 16 juli klockan 15.
I år bryter Långvinds samfällighetsförening traditionen och förlägger årsstämman till en söndag och eftermiddag. Liksom de senaste åren blir stämman i Kolhuset, Långvindsbruk.

På dagordningen står, förutom sedvanliga stämmohandlingar, framför allt frågan om vägunderhåll.

Mer stämmoinformation kommer på denna webbplats samt med Långvindsbrevet, som utkommer i månadsskifter april–maj.
Tillbaka