Oklar byggstart för E 4

2006-03-31 21:56:37

Regeringen tvekar om byggstart för nya E 4:an Enånger–Hudiksvall.
Det är inte säkert att det blir byggstart i år för en ny Europaväg 4 mellan Enånger och Hudiksvall.

– Vi vill bygga E 4 mellan Enånger och Hudiksvall 2006 eller 2007, sa infrastrukturminister Ulrica Messing, s, när hon gästade Hudiksvall den 29 mars (HT 30/3).

Den 24 mars uppvaktade en politiker-, tjänstemanna- och näringslivsdelegation från södra Norrlandskusten Messing. Enligt kommunalrådet Sven-Åke Thoresen, s, förklarade Messing att det ”inte finns någon förändring i regeringens planer” på att bygga en ny E 4:a (HT 25/3).

På mötet lovade dock inte Messing längre byggstart 2006, utan talade om 2006 eller 2007. Detta bekräftade hon nu i Folkets hus i Hudiksvall den 29 mars.

När Messing besökte Söderhamn den 13 mars lovade hon, enligt en HT-artikel dagen efter, att ”spaden för E 4-bygget mellan Enånger och Hudiksvall ska sättas i jorden i år”.

Nu återstår att se om byggstarten blir 2006 eller 2007.

En annan osäkerhetsfaktor är om det verkligen blir en motorväg i form av en enklare fyrfältsväg. Vägverket projekterar för både trefälts- och fyrfältsväg, med den billigare trefältsvägen som huvudalternativ. Verket vill genom denna besparing frigöra pengar för Norra länken i Stockholm.

Näringsliv, politiker och allmänhet längs hela södra Norrlandskusten trycker dock på för att få en motorväg med två filer i vardera riktningen hela vägen mellan Söderhamn och Hudiksvall. Detta var också det löfte regeringen gav som en del av det så kallade Söderhamnspaketet i slutet av 1990-talet.

Hittills har Vägverket inte byggt någon ny sträcka av E 4 med lägre standard än fyrfältsväg. Risk finns dock att det blir så i Hälsingland.

Ulrica Messing vill intet garantera att det blir en motorväg, även om hon på möten i Hudiksvall sa att ”byggplanerna för E 4 från Enånger ligger fast. Vi får föra över pengar. Vi vet att det är mycket tung trafik på E 4 genom Hälsingland.”

Hon sa också att ”det är naturligt att fortsätta med motorväg på samma sätt som den redan är byggd från Söderhamn”.

Planerna på en ny väg Enånger–Hudiksvall har varit aktuella sedan 1960-talet, då vägen ännu hette Riks 13. Inför varje beslut om vägbygge – som har varit många under årens lopp – har hinder kommit emellan och skjutit projektet på framtiden.
Tillbaka