Lokalboka i Långvind

2006-03-20 21:38:34

Nu har vi samlat kontaktvägar till lokalansvariga i Långvindsbruk och Långvind.
Vill du boka Långvinds brukskapell för bröllop eller dop? Funderar du på övernattning eller fest i Långvinds herrgård? Vill du boka Kolhuset för konferens eller fest?

Vi har samlat kontaktvägarna till bokningsansvariga i Långvindsbruk. Klicka på vänsterfliken ”Kontakter” och sök upp vem du vill ha kontakt med!

Under ”Kontakter” finns naturligtvis alla ansvariga inom Långvinds samfällighetsförening och vägsamfälligheterna som berör Långvindsborna.
Tillbaka