Bredband till Långvind?

2004-11-03 15:30:28

Är det möjligt att få bredband till Långvinds fritidsområde och Långvindsbruk? Nej, inte i dag. Men det kan bli aktuellt redan under 2005 om tillräckligt många anmäler intresse i år. Den 15 november blir det möte om detta i Bränneriet.
Långvinds samfällighetsförening, Långvinds bruk och Hudiksvalls stadsnät kallar till möte om bredband måndagen den 15 november 2004 klockan 19.00 i Bränneriet.

Jörgen Bengtson från Hudiksvalls stadsnät informerar om kommunens bredbandsutbyggnad och möjligheter att eventuellt få bredband till Långvinds fritidsområde och i förlängningen även till Långvindsbruk.

Kravet för att Stadsnätet ska försöka ordna anslutning av fritidsområdet är att det finns minst 25 hushåll, som vill ha internetabonnemang över befintlig telefonledning. Om ett företag vill ha internet räknas det som tre hushåll. Totalt måste det dock finnas minst 15 abonnemang.

Stadsnätet använder den nya tekniken adsl 2+, som via telefonnätet ger äkta bredband, minst två megabit per sekund till och från abonnent. Engångskostnaden är 1 495 kr i startavgift; internettjänst finns från 239 kr per månad. Motsvarande kostnader för företag är 1 990 kr respektive 490 kr per månad exklusive moms. Hushållskund köper själv modem; företagskund får modem på köpet.

Om det blir aktuellt att ansluta Långvinds fritidsområde till Stadsnätets bredbandsnät sker det sannolikt med radiolänk. Förutsättningen för att Långvindsbruk ska få anslutning är att lokala företag och boende står för grävning till fritidsområdet, som gör det möjligt för Stadsnätet att installera fibernät mellan orterna.

Fiberanslutning av hushåll kostar cirka 14 500 kr per hushåll, exklusive lokal grävning, förutsatt att minst tre personer vill ha internet via fiberkabel. Internettjänst finns från 179 kr per månad.

Fiberanslutning av företag kostar cirka 17 800 kr exklusive moms, exklusive lokal grävning. Internettjänst finns från 490 kr per månad exklusive moms.
Tillbaka