Byavakter i Långvind

2004-09-04 08:06:55

Enångers byavakt patrullerar nu även Långvinds fritidsområde.
Byavakterna i Enånger åker varje natt cirka 150 km i socknen i brottsförebyggande arbete. Brottsligheten har minskat märkbart. Numera finns även Långvind med i byavakternas bevakningsområde.

Byavakterna vill att den som ser något misstänkt kontaktar dem, telefon 0730-24 07 01 och 0730-24 07 02.

Långvinds samfällighetsförening bidrar ekonomiskt till verksamheten. Föreningen Enångers byavakt tar tacksamt ekonomiskt stöd från enskilda och andra, bankgiro 5676-5480.
Tillbaka