Välkommen till vår hemsida!

 Hör av dej om du undrar över nåt  Anders Kjällman / Ordförande tel 072-1556149 , Rävstigen 10
 
 • 2013-05-08
  Nu finns Långvindsbrevet nr 1 för 2013 på hemsidan under fliken Föreningen och Långvindsbrevet. Det finns ett tryckfel i pappersutgåvan av Långvindsbrevet, stämman är söndagen den 21 juli, inte den 22 juli. Torbjörn Englund
 • 2013-05-05
  Sommarvattnet är nu påsläppt. Det har varit stora problem med läckor och fastighetsägare som inte följt instuktionerna ang avstängning av de egna ventilerna.
 • 2013-05-04
  Nu är det fiskestart kl 16.00 på fredagar som gäller. Vecka 19 är sjön öppen för fiske torsdag den 9 maj till och med 12 maj.Fisket har varit dåligt i vinter så passa på, det finns fisk som simmat i sjön ett halvår Fet och fin. I mitten av juni kommer ny fisk att sättas. Anders o Hasse.
 • 2013-05-03
  Problem med läckage. "Förbrukningen" ligger på ca 400 liter/min. Lokalisering pågår, avbruten för natten för att fylla upp bassängen. sökandet fortsätter Lördag morgon.
 • 2013-04-21
  På släpp av sommarvattnet beräknas starta den 2/5. Reservation för skador som kan finnas på ledningsnätet. Frågor får gärna ställas till Bo Sjöberg 070-6742150
 • 2013-04-10
  Alla som har sålt eller köpt sin fastighet, bytt namn eller hemadress eller gjort andra ägarförändringar sedan förra årets stämma var vänlig och meddela detta till kassören så att alla kommande utskick kommer rätt från början
 • 2013-03-23
  Avverkning inom fritidsområdet kommer att genomföras med start vecka 13. Respektera skogsmaskinernas säkerhetsområde. Gå ej närmare än 50 meter. Frågor angående avverkningen besvaras av vår skogsansvarige Anders Björkman Tel 070-289 95 48.
 • 2013-03-22
  I domen från Mark- och miljödomstolen framgår det under punkten 1 att domstolen endast upphäver stämmobeslutet från 2011 såvitt avser ”Genomföra byte av huvudledningar enligt förslag” samt att den fondering för budgetåret 2012/2013 som beslutades vid stämman 2011 och som avser nytt vattensystem, ska sänkas med 275 600 kr. Däremot är det så att styrelsen mandat att påkalla förrättning inte är upphävd. Av den anledningen har nu styrelsen i december 2012 ansökt om en omprövning av förrättningarna för ga2 och ga4 i enlighet med vad stämman beslutade. Enligt lantmätarens bedömning kan denna förrättning bli klar till sommaren 2013 om inget oförutsett inträffar. Styrelsen är medveten om att domen innebär att ett nytt stämmobeslut krävs för att genomföra byte av huvudvattenledningar och att en ny förrättning är gjord innan arbetena påbörjas. Styrelsen planerar därför att till stämman 2013 återigen lämna ett förslag att genomföra ett byte av huvudvattenledningar. Styrelsens bedömning är att stämman återigen tar ett sådant beslut och har därför vidtagit en viss planering och beredskap att påbörja arbetena under hösten 2013. Har du några frågor kring detta så kontakta styrelsens ordförande. Styrelsen för Långvinds samfällighetsförening Torbjörn Englund Ordförande
 • 2013-03-08
  I enlighet med stämmans beslut 2012 har lantmäteriet påbörjat processen med omförrättning av GA2 och GA4 för att möjliggöra förläggning av huvudvattenledningar mm på frostfritt djup. Under fliken Föreningen/Vintervatten/ på hemsidan hittar du information hur processen går till. Har du frågor kring detta kan du vända dej till föreningens ordförande Torbjörn Englund. Mer information om processen kommer att fortlöpande publiceras på hemsidan.
 • 2013-03-06
  Byhedsjön är öppen för fiske från torsdag den 28 mars till och med måndag den 1 april. Dagkort finns även att köpa i Norra vindskyddet. Glad Påsk önskar Anders och Hasse
 • 2013-01-03
  Mark- och miljödomstolens domslut har nu kommit över ett överklagande av 2011 års stämmobeslut om att anlägga nya huvudvattenledningar på frostfritt djup samt stämmans beslut om fondering för räkenskapsåret 2012/2013.
 • 2012-12-13
  Sjön är öppen för fiske Fredag den 21 december till och med Tisdag den 1 januari 2013.Tänk på att isen kan vara tunn under det tjocka snötäcket.Provborra. Trevlig helg önskar Anders o Hasse.
 • 2012-11-27
  Under V47 sjösattes 115kg fisk i Byhedsjön. Storleken ligger mellan 0,9 - 1,1kg hälsar Anders o Hasse.
 • 2012-11-01
  I samband med vintertid är det tillåtet att fiska från kl 1300 på fredagar. Anders o Hasse
 • 2012-10-15
  Sommarvattnet är planerat att stängas måndagen den 15/10
 • 2012-08-13
  Lördagen den 25 augusti inbjuds medlemmarna i Dragösvikens Båtklubb till grillplatsen för att fira årets Lyskväll. Vi samlas runt 20.00, då ska grillen vara varm och förhoppningsvis även en skön sensommarkväll. Båtklubben bjuder på grillkorv och dryck därtill. Välkomna! Hans Westelius
 • 2012-07-31
  Protokollet finns nu under Föreningen/Stämmoprotokoll. Torbjörn Englund
 • 2012-07-24
  Nypremiär den 3 Augusti kl. 16.00. 200 kg fisk i storlek 0,5-1kg kommer att inplanteras månadsskiftet Juli-Augusti. Årskort kommer att säljas vid norra vindskyddet 500:- samt dagkort för 100:- Välkommen önskar Anders och Hasse
 • 2012-07-24
  Nypremiär den 3 Augusti kl. 16.00. 200 kg fisk i storlek 0,5-1kg kommer att inplanteras månadsskiftet Juli-Augusti. Årskort kommer att säljas vid norra vindskyddet 500:- samt dagkort för 100:- Välkommen önskar Anders och Hasse
 • 2012-07-15
  Förslag till styrelse, styrelseordförande jämte suppleanter inom Långvinds samfällighetsförening för 2012/2013.
 • 2012-07-05
  Nu finns det nya numret av Långvindsbrevet att läsa under Föreningen/Långvindsbrevet. Långvindsbrevet innehåller kallelse och handlingar till årsmötet den 22 juli. Torbjörn Englund Ordförande
 • 2012-06-13
  Tisdag den 12 juni anlände ca 350 st fiskar till Byhedsjön. Hasse och Anders önskar välkommen att prova fiskelyckan redan till helgen.
 • 2012-06-11
  Torsdag 21 juni kl 20 Klär vi midsommarstången (korv och festis till de som deltar) Ta med verktyg, blommor och björklöv. Midsommarafton fredag den 22 juni kl 14 Midsommarstången reses, musik, lotterier och danslekar. Börje Ring och Ewa E Midsommarkvällen Kl 21 Dans till inspelad musik på Lastkajen hos Sommarbutiken DJ Micke. Dansen avslutas när solen går upp. Styrelsen
 • 2012-05-31
  Årsmötet hålls söndagen den 24 juni kl 10.00 vid grillplatsen i Dragösviken. Ärenden enligt stadgarna. Dagordning delas ut vid mötet. Välkomna! Hans Westelius
 • 2012-05-22
  Efter vinterns förödelse med högt vatten och storm är det dags att kalla till den årliga arbetsdagen lördagen den 9 juni kl 10. Vi samlas i Dragösviken, ta med krattor och spadar samt helst även skottkärran. Det blir en hel del arbete så vi vädjar till medlemmarna att mangrant ställa upp. Väl mött! Styrelsen