Tack för sommaren Långvind !

Alltid lika svårt att packa samman delar av sommaren . Men man blir glad över att butiken fortfarande har öppet under helgerna och att det nästa år kommer att gå att få en grillad med bröd ! Bra investerar Micke!
 
Tack för att ni försökt hålla reda på plats plåt o papper men det går att platta till kartongerna ytterligare. Styrelsen kommer nu att ta upp en förnyad diskussion med Hudiksvalls kommun om gemensamma angelägenheter, avfall, stränderna och badet bl.a .

Ett mindre arrangemang och marschaller utlovar vi på lyskvällen kom förbi klubbstugan så överraskar vi. 
 
Glöm inte  era vattenventiler om ni  lämnar stugan för vinter, kolla slangar och kopplingar
Stäng ventilen vid tomtgräns genom att helt skruva ventilen i botten.
Återigen tack till alla som arbetat med vattnet sommaren har vi klarat nu kommer hösten och vintern och halvön erbjuder många sköna dagar ännu. Kul att det nybyggs på minst två tomter och flera tomter är ute till försäljning , det är bra om flera är på området oftare. 
 
Tillönskar er alla en skön sensommar och trevlig höst 
 
 Hör av dej om du undrar över nåt 
Anders K / Ordförande tel 072-1556149 
 • 2012-05-09
  Byhedsjön är öppen onsdag den 16 maj kl 16.00 till och med söndag den 20 maj. Ny fisk kommer sättas i sjön månadsskiftet maj juni. Hälsar Hasse och Anders
 • 2012-04-23
  Under fliken Föreningen finns senaste numret av Långvindsbrevet. Den kommer också att skickas ut per post efter valborg. Torbjörn Englund
 • 2012-04-23
  Länsstyrelsen har föreslagit att delar av området kring Dragöspunsarna och Korsholmen mm blir ett nytt naturreservat. Under fliken Långvindsbrevet hittar Du kartorna på det föreslagna naturreservatet. Torbjörn Englund
 • 2012-04-23
  Under hösten och våren har mark- och miljödomstolen behandlat två klander mot föreningens stämmobeslut angående vattenledningar och fondavsättning. Det ena målet är avslutat då överklagandetiden hade passerats. Det andra målet pågår och en muntlig förberedelse kommer att hållas den 14 maj. Under fliken Långvindsbrevet kan du läsa mer om målen. Jag har anonymiserat inlagorna. Min personliga bedömning efter att ha konsulterat juridisk och lantmäteriteknisk expertis att klandret kommer att avslås. Torbjörn Englund Ordförande
 • 2012-04-23
  Byhedsjön är öppen fredag den 27 april kl 16.00 till och med 1 maj. Hasse och Anders
 • 2012-04-16
  Sommarvattnet släpps på vecka 17
 • 2012-04-04
  Vattnet kommer att vara avstängt 11-12/4
 • 2012-03-22
  Vattenpåsläpp mm
 • 2012-03-21
  Alla som har sålt eller köpt sin fastighet, bytt namn eller hemadress eller gjort andra ägarförändringar sedan förra årets stämma var vänlig och meddela detta till kassören så att alla kommande utskick kommer rätt från början.
 • 2012-03-21
  Byhedsjön är öppen skärtorsdag den 5 april kl 16.00 till och med annandag påsk den 9 april. Tänk på att även isen har vårkänslor, fiska aldrig ensam. Glad Påsk Anders o Hasse
 • 2012-03-18
  Vinterns planerade skogsavverkning/gallring skjuts fram något år med anledning av stormfällningen under julhelgen. Det är i dagsläget stopp på all avverkning av ”stående skog” i vårt område. Alla tillgängliga avverkningsresurser används för att ta hand om den stormfällda skogen. Det som kommer att ske i Långvind under vårvintern är att vi skall ta hand om den stormfällda skog som finns inom fritidsområdet. Det finns ett förslag från Länsstyrelsen om att området närmast Dragöspunsarna skall bli naturreservat därför får vi inte röra skogen där i dagsläget. Mer information kommer i kommande Långvindsbrev.
 • 2012-03-18
  Effekterna av förra höstens kombination av högvatten och stormar kan man nu tydligt se. Många av bryggorna ligger på landbacken mer eller mindre sönderbrutna. Det kommer att gå åt mycket grus och många mantimmar att återställa gångvägen ut till bryggplatserna och grillplatsen. Planerad arbetsdag är lördagen den 9 juni. Därför måste alla som äger bryggor, som har slitit sig, se till att dessa är bortforslade och bryggplatsen uppstädad senast den 3 juni. I de fall det inte har skett enligt ovan kommer vi att debitera bryggägaren kostnaden. Vi vädjar till alla att även ställa upp på arbetsdagen den 9 juni för att återställa båthamnen till en prydlig och trevlig samlingspunkt.
 • 2012-02-19
  Fiske i Byhedesjön under sportloven är tillåtet följande dagar 24-25-26/2. 2-3-4/3 samt 9-10-11/3. Hasse & Anders
 • 2011-12-14
  Bouleåret avslutat. Tack Tord och Lena. Nästa års spel börjar den 10/1 i södeehamn. Nya spelare kan kontakta Tord Frykberg för information.
 • 2011-12-05
  Byhedesjön är öppen för fiske enligt följande.
 • 2011-12-05
  Byhedesjön är öppen för fiske enligt följande. Julhelgen: Fredag morgon den 26/12 tilloch med måndag 26/12. Nyårshelgen: Fredag morgon den 30/12 till och med Söndag den 1/1 2012 Gäller även om sjön är isbelaggd. Vid isfiske efter dessa helger gäller följande: Fiske lördag och söndag enligt regler i norra vindskyddet. Trevlig helg Anders och Hasse.
 • 2011-10-20
  Sommarvattnet är nu stängt och ledningarna blåsta.
 • 2011-09-30
  Vattnet stängs av för en omkoppling. Ev frågor kontakta Bo Sjöberg.
 • 2011-08-15
  Sommarvattnet stängs eftermiddagen den 16/10
 • 2011-08-10
  Dragösvikens Båtklubb anordnar traditionsenligt Lyskväll den 27 aug kl 20 vid grillplatsen för klubbens medlemmar. Vi bjuder på grillkorv och dryck därtill. Hans Westelius
 • 2011-07-08
  Kallelsen till stämman finns att ladda ner under Föreningen och Långvindsbrevet
 • 2011-07-08
  Valberedningen föreslår stämman följande personer till styrelsen och till revisorer i Långvinds samfällighetsförening.
 • 2011-07-08
  Lördagen den 9 juli kl 11 är det familjedag med musik, kolbullar mm. Den 12 juli kl 19 är det kolbullekväll med trubadurer. Mer information finns på www.lindefallet.com.
 • 2011-06-14
  Lördag den 23 juli kl 13.00. Dam-och herrklass samt ungdomsklass upp till 16 år. Anm.avgift 100kr,ungdom 60kr. Sista anm.dag 18 juli. Plusgirokonto 4034847-6
 • 2011-06-09
  Det är tillåtet att på föreningens arealer ta reda på allt som ligger på marken efter vårens avverkning.