Välkommen till vår hemsida!

 Hör av dej om du undrar över nåt  Anders Kjällman / Ordförande tel 072-1556149 , Rävstigen 10
 • 2016-06-22
  Valberedningen presenterar sitt förslag till styrelse
 • 2016-06-12
  Vi gör nu allt för att försvåra för tjuvarna
 • 2016-06-08
  Planeringen för årets firande är klart och inbjudan finns här nedan. Vi hälsar alla medlemmar o gäster välkomna!
 • 2016-05-26
  Besiktat o delvis klart!
 • 2016-04-29
  Vi bevakar våra båtar!
 • 2016-04-22
  Informationen om fiber innhåller ett sakfel , se nedan
 • 2016-04-18
  Ett nytt informationsbrev finns nedan att ladda ned och ta dela av. Vi planerar nästa nummer tillsammans med kallelse till årsstämman Styrelsen
 • 2016-03-24
  Hälsningar från vårt paradis
 • 2016-03-17
  Föreningen kallar till Årsstämma den 24 juli 2016 kl 1400. enl senare kallelse.
 • 2016-01-03
  Gott nytt år från Byhedssjön! Oj ni kan inte ana vilken härlig känsla det är att susa fram några varv på vår "sjö". Skridskoåkare, bandy- och ishockeyklubbor trängs med fiskespön. Under de första dagarna av detta år var P-platserna få runt Byhedssjön. Under lördagen kom det snö som täcker det goda isläget MEN det går att åka och isen är 15-20 cm tjock. Just nu visar termometern 5 minus grader. De sista arbetena med vattenledningarna slutförs kommande vecka och vi tackar Pelle för ett gott arbete . Återstående arbete görs klart när tjälen släppt och vi kalkylerar över hur mycket vi behöver för att "orka med att återställa stigar och vägar. Styrelsen kommer under våren att bereda frågan om en vision för området ta gärna kontakt med oss för att inspirera och komma med dina idéer och förslag. Tills dess vi ses önskar vi ett fortsatt Gott Långvindsår!
 • 2015-12-22
  Styrelsen tillönskar er alla En God Jul och Ett Gott nytt år!
 • 2015-12-16
  För er som i framtiden vill ha vintervatten inom ga2 men ännu inte har anmält sig vill jag påminna om att göra detta så fort som möjligt. Anmälan görs på blankett om ändrat andelstal som finns på hemsidan under "Föreningen - Vintervatten" och ni skickar den till mig. (Jag kan skicka en förifylld blankett för underskrift om så önskas). Jag samlar in anmälningarna under ett år i taget och skickar in anmälningarna till Lantmäteriet. Ju fler som anmäler sig samma år ju lägre blir registreringsavgiften per fastighet. Hittills i år har 9 st anmält sig. Lantmäteriet tar ut en fast avgift om ca 2000 kr plus några hundra kronor per anmälan. Om man blir ensam något år om att anmäla sig blir kostnaden alltså över 2000 kr. Vid en anmälan innevarande räkenskapsår betalar man en in en fonderingsskillnad om 910 kr till föreningen för de senaste 2 åren uppräknad med ränta på ränta. Nästa år blir fonderingsskillnaden 1380 kr och året därpå 1861 kr osv, dvs det blir en ökad kostnad för varje år som går uppräknad med ränta på ränta om man väntar med anmälan. God Jul och Gott Nytt År Kassören
 • 2015-12-14
  Efter att ha promenerat ned för Renlav- och Forstingarna, under helgen, tror jag mig kunna utlova att Pelles Entreprenad klarar att slutföra gräv o återfyllnad innan julhelgen. Det kommer att återstå sk återställningsarbete men det får anstå till våren. BRA jobbat av Entreprenören! Kvar är all planera för Fiber till Byheds-, Lummer- och Ljungstigarna samt Svensviksvägen och Korsholmen . Detta sker efter jul i samråd med Firberstaden i Hudiksvall Vid vattenverket kvarstår ett mindre elarbete innan det nya vattenhålet kan tas i bruk. Norrbys Rör hoppas att detta kan ske innan jul. Därefter kommer ledningarna att renspolas och ny vattenkälla kopplas in. Isen lägger sig på Byhedssjön men snön lyser med sin frånvaro. Dock lyser en fin gran på vår tavla. Tillsammans med granens ljus önskar jag å styrelsens vägnar alla en riktigt God Jul och Gott nytt 2o16! Anders Kjällman Ordf
 • 2015-12-02
  Styrelsen har arbetat med frågan om vår vattenkvalitet och med råd från Norrbys rör har vi borrat efter en ny vattenkälla. Denna kommer inom kort att kopplas in och vi har genomfört de tester som ska genomföras av vår anläggning. Halterna av de olika i vattnet ingående ämnena är godkända. Vi behåller det nuvarande vattenhålet som ett slags reservhål . Med dessa åtgärder hoppas vi att vi kommit till rätta med råvattenkvaliteten. Spolningar av ledningsnätet ska ske regelbundet för att få vattnet att cirkulera. Som tidigare meddelats är det nu Norrbys Rör som ansvarar för vattenverket .
 • 2015-10-12
  Hudiksvalls kommun har lovat att container för hushållssopor kommer på plats under dagen . Deras handläggare lovade detta redan i onsdags men något har gått snett . Kommunen vill dessutom diskutera kommande vinters sophnatering i "ordnade former" vilket föreningen välkomnar . Har du idéer om sophanteringen hör av dej till styrelsen eller tillsynsmannen så samordnar vi våra ståndpunkter. Anders Kjällman Ordf
 • 2015-10-05
  Grävningarna längs Renlavstigen är i fullgång men "berg i dagen" medför vissa sprängningsarbeten . Med den varma oktoberinledningen hoppas vi att tidplanen håller . Styrelsen vill återigen påpeka att sammankoppling med egna brunnar och borrade vattenlösningar till fastigheten OVILLKORLIGEN måste separeras från den samfällda vattenledningen. Den befintliga vinterledningen får inte fogas samman med en ventil till den nya vattenledningen. Någon vecka kan vi komma att behöva stänga stigarna för biltrafik vi ber om överseende med detta. Detta för att hålla en hög takt i grävarbetet. V 41 kan vissa störningar uppstå i vattenleveranserna till Etapp 1 då vi borrar ett nytt "vattenhål" Era beställningar av ingrävningar till fastigheten hänvisas till Pelles Entreprenad. Se hemsidan http://www.pelles-entreprenad.se
 • 2015-09-16
  Planerna för projektet är att inleda den 28 /9 med grävning och ledningsläggning på Renlavstigen . Arbetet beräknas ta en månad. Därefter fortsätter vi på Fornstigen, även här beräknas arbetet ta en månad. Pelles Entreprenad kommer med brev till alla berörda på postadressen och informerar. Det är även möjligt att hos Pelle beställa ev. ingrävning av ledningen till fastigheten. Fiberkanalisationen läggs samtidigt som vattenledningarna läggs i stigarna Vid senare byggmöte kommer övriga grävningsarbeten att planeras. Kontraktet med Pelle ska enligt plan före etapp 2 avslutas den 31 /12. Väder och vind kan naturligtvis förskjuta denna tidpunkt. Från Föreningen är det Torbjörn Englund, Svante Backman, Anders Kjällman och Sven Sjöberg som företräder oss i kontakterna med entreprenören.
 • 2015-09-07
  I nedanstående länk finns nya BYALAGET beskrivet med syfte o kortare referat från konstituernade "stämma"
 • 2015-09-03
  150 kg Regnbåge sattes ner i Byhedsjön den 28/8. Vi fortsätter att fiska hela fredagar tom 25/9. Mvh, Hasse o Anders.
 • 2015-09-01
  Styrelsen har i samråd med båtägare enats om ett antal förslag som nu ska kostnadsberäknas och vi kommer att i mail informera er om åtgärderna då vi inte vill underlätta ytterligare för våra tjuvar. Vi ser fram mot en vacker höst och hoppas att vi kan få ha våra saker i fred kommande båtsäsong.
 • 2015-08-09
  Styrelsen vill diskutera och höra era åsikter om VAD och HUR vi ska undvika fler stölder . Vi träffas vid Saltpannebryggorna söndag den 23 aug 1000. Det är angeläget att många kommer med förslag Ordförande och Båtanvarige Thomas Eriksson kommer att delta!
 • 2015-08-02
  Styrelsen föreslår att vi stänger vattnet för Renlav och Fornstigarna måndagen den 21 september 2015 för att kunna inleda den avslutade etappen av projektet . Finns det invändningar ? Hör av er till Ordförande Anders Kjällman under den kommande vecka V 33. Därefter kommer ett definitivt besked att lämnas på hemsidan och vid infarten till stigarna. Pelles entreprenad kommer då att kunna slutföra projektet innan jul 2015.
 • 2015-07-19
  Årets stämma samlade 86 delägare och stämman klarades av på tre timmar Här finner du protokollet från årets stämma
 • 2015-07-01
  Kallelse till årstämman 2015 tillika Långvindsbrevet nr 2 finns nu under fliken Föreningen och Långvindsbrevet. Styrelsen
 • 2015-06-15
  Välkommen att delta i firandet! Vi inleder med att "maja" /löva stången på torsdag 1900 . Tag med blommor, löv och verktyg. Du bjuds på korv o dricka. Fredag kl 1500 kommer Börje Rings dragspel att ljuda, Gösta Strömgren leder lekar o dans ! Alla köper lotter i ett lotteri som enligt hörsägen har fantastiska priser Välkommen STYRELSEN!