Välkommen till vår hemsida!

 Hör av dej om du undrar över nåt  Anders Kjällman / Ordförande tel 072-1556149 , Rävstigen 10
 
 • 2005-06-04
  Parkeringsplatsen vid sommarbutiken har fått cirka 30 nya parkeringsplatser.
 • 2005-04-16
  Årets avverkning i fritidsområdets skogar har gett föreningen förstärkt kassa och området mer luft.
 • 2005-04-13
  Långvinds fritidsområde får bredband via telenätet. Hudiksvalls stadsnät ansluter i höst telestationen nära affären till bredbandsnätet.
 • 2005-04-13
  Den 18 april 2005 börjar Posten AB dela ut posten senare i Långvind för att tjäna pengar.
 • 2005-04-03
  Länsstyrelsen vill utveckla turism och kommunikation längs Jungfrukusten, hälsinge- och gästrikekusten.
 • 2005-04-02
  Coop nära i Enånger, tidigare Konsum, lever vidare. I mitten av april tar en ny franchaisetagare över.
 • 2005-03-29
  Sophämtningen vid tomtgräns börjar i år sista veckan i april, vecka 13.
 • 2005-03-12
  Snöröjningen i Långvind är uppdelad på tre parter. Nu finns telefonnummer till dem som beställer plogning och sandning.
 • 2005-03-06
  Föreningsmedlemmar kan hämta väggrus vid Kråknäsparkeringen.
 • 2005-03-04
  Skidspåret från Långvind till Långvindsbruk öppnade i dag.
 • 2005-02-21
  Stugan på Kråknässtranden blir möjlig att hyra i sommar.
 • 2005-02-12
  Reparationerna och asfalteringen av Saltpannavägen är nu klara. Vägentreprenören tog bort stora stenar i vägbanan i Saltpannabacken!
 • 2005-02-07
  I februari startar årets avverkning i Långvind. Den som vill ha avverkningshjälp på egna tomten, anmäl det till skogsansvarige eller ordförande senast 15 februari!
 • 2005-02-03
  Coop nära – Konsum i Enånger – får ny ägare. Den nuvarande franchisetagaren har sagt upp sig.
 • 2004-11-23
  Den som är intresserad av internet via fast bredbandsuppkoppling bör före 2004 års slut anmäla sitt intresse till Björn Bergström.
 • 2004-11-03
  Är det möjligt att få bredband till Långvinds fritidsområde och Långvindsbruk? Nej, inte i dag. Men det kan bli aktuellt redan under 2005 om tillräckligt många anmäler intresse i år. Den 15 november blir det möte om detta i Bränneriet.
 • 2004-10-11
  Måndagen den 11 oktober stängdes sommarvattnet av i Långvind.
 • 2004-09-26
  De mest utsatta vägavsnitten i Långvind kommer att bli åtgärdade under hösten.
 • 2004-09-26
  Arbetet med att anlägga skogsstigar runt Långvind fortsätter. Senaste sträcka att bli färdig är den från Snäcken över Kråknäs till Svanstigen.
 • 2004-09-26
  Dricksvattnet som samfälligheten tillhandahåller kommer att kontrolleras hårdare från och med 2005, som en följd av nya regler.
 • 2004-09-18
  Långvinds stigar har fått ny text på sina ”gatuskyltar”.
 • 2004-09-10
  Ägaren till Långvinds herrgård, Elina Mytnik får Norrlandsförbundets kulturpris för Gävleborg 2004.
 • 2004-09-08
  Bryggornas sänken och kedjor i Saltpannan är i uselt skick. Nu är de reparerade. Samtidigt skärper föreningen krav på vem som får hyra bryggplats.
 • 2004-09-08
  Det blir skogsgallring även vintern 2005, beslutade styrelsen i augusti.
 • 2004-09-06
  Långvind har 33 åretruntboende invånare, visar kommunens genomgång. Dessa är fördelade på 20 hushåll.