Välkommen till vår hemsida!

 Hör av dej om du undrar över nåt  Anders Kjällman / Ordförande tel 072-1556149 , Rävstigen 10
 • 2019-04-07
  Analyser av det nya vattnet finns nu i rapporten nedan.
 • 2019-04-05
  Valberedningen inför årets stämma söker nya intresserade Hör av dej till Ove Nygren eller Carina Ravnsborg om du är intresserad
 • 2019-01-17
  Nya prover visar att vattnet är GODKÄNT enligt Livsmedelsverkets normer för vatten. Läs protokollet nedan
 • 2018-12-21
  Styrelsen tillönskar alla medlemmar en God Jul och ett Gott nytt år!
 • 2018-12-15
  Vi har nu med vår entreprenör slutfört åtgärder i Vattenverket. Styrelsen redovisar de åtgärder som gjorts nedan och kommer att återkomma med en slutredovisning till stämman i juli .
 • 2018-11-29
  Vattenverket: På grund av ett elfel på pumparna så är det stopp på uppumpningen från bassängen för närvarande. Finns risk att det inte kan åtgärdas förrän under morgondagen.
 • 2018-11-21
  Vattenverket: Underhållsarbeten kommer att genomföras vid vattenverket under vecka 48 med start måndag 26/11. Vatten kommer att finnas i reservoaren (bassängen) när arbetet påbörjas. Beroende på hur arbetet fortlöper finns det risk att vattenreservoaren töms. Alla som har vatten från vattenverket uppmanas att vara så sparsamma som möjligt med vattenförbrukningen under hela veckan. Det arbete som kommer att utföras är byte av trasiga siltuber och byte av all filtermassa. Leverantören av utrustningen kommer att vara på plats i slutet av veckan för att kolla upp utrustningen och inställningen av densamma.
 • 2018-11-05
  På onsdag 7 /11 kommer vi att spola ledningarna Det kan släppa beläggningar som kommer ut i systemet Ha tålamod vi arbetar med lösningen ! Pimsbovägen är fortsatt avstängd !
 • 2018-10-17
  Under V43 och V44 kommer Pimsbovägen att vara AVSTÄNGD!! Det kommer att vara vissa problem att ta sig fram . Arbete pågår tills dess tjälen kommer och återupptas i vår 2019.
 • 2018-10-16
  Rengöring kommer att ske av bassängen den 18/10 varför vattnet kommer att vara avstängt fr 0800 . Det kan komma ut lite "brunt" på ledningarna därefter , spola , spola tills det försvunnit!
 • 2018-09-22
  Grovavfall (grovsopor): Säsongens sista hämtning har nu genomförts . Styrelsen skall diskutera med SUEZ hur det skall fungera fortsättningsvis. OBS! Inget grovavfall får läggas på Kråknäsparkeringen innan vi vet vad som gäller. Varje fastighetsägare tar höstens och vinterns grovavfall till avfallsansläggningarna
 • 2018-09-17
  Med början idag må 17/9 är toaletterna på stränderna stängda och rep. / målning kommer att påbörjas
 • 2018-09-13
  Vattnet: Vi kan inte garantera vattnet vid enskilda fastigheter. Radiator spolade ledningarna i måndags där de finns spolposter. Vad det gäller tidplanen för när tänkta åtgärder skall vidtas så är det ju leveranstider på material osv. som gäller. Det har vi inga uppgifter på i dagsläget. Vattnet i tappkranen vid vattenverket har ju hela tiden varit bra så det går ju att hämta där om man är osäker. Ett tips när man kommer till stugan är att först öppna utomhuskranen om man har någon sådan och se hur vattnet ser ut där.
 • 2018-09-10
  Här kommer uppdaterad info om vattnet Vi arbetar nu intensivt med att få vår Entreprenör att göra erforderliga justeringar
 • 2018-08-16
  Styrelsen träffades i lördags här de viktigaste besluten i sammanfattning
 • 2018-08-06
  Nu finns årsstämman dokumenterat i ett Protokoll. Klicka på länken nedan
 • 2018-07-24
  Info till alla medlemmar!
 • 2018-07-13
  Det verkar vara många på området i vart fall avfallsmässigt ser det så ut . Kråknäs containers är ganska fulla men det finns alternativ på Hallon- och Fornstigen . En promenad kanske? MEN lämna inte avfallet i Grovsoporna det är inte kul att plocka sopor! / Ordf med flera! vet det nu
 • 2018-07-03
  Långvinds Samfällighet kallar till årsstämma den 22 /7 kl 1400 i Kolhuset Långvinds Bruk , kom i tid då registreringen brukar ta tid. Alla är välkommen och din röst betyder mycket !
 • 2018-06-20
  En kortare resumé ges nedan ALLA kan hjälpas åt SPAR VATTEN!
 • 2018-06-12
  Styrelsen kommer att bli mer noggrann med att utkräva ansvar av de fastighetsägare som orsakar vattenläckage. Under maj/juni har tre fastigheter orsakat vattenproblem för oss andra . Det finns inte oändligt med vatten var sparsamma !
 • 2018-05-27
  Även föreningar ska följa lagen här redovisar vi hur vi sköter personuppgifter
 • 2018-05-18
  I skillnad mot föregående åt gäller följande för grovsopor på Kråknäsparkeringen
 • 2018-05-17
  Vi tvingas stänga av vattnet fr Kråknäs och för de stigar som ligger bortom Kråknäs . Avstängningen kommer att vara till i morgon. Under fredagen kommer vi att arbeta med en lösning. Vatten , dock lite brunt, finns att hämta vid vattenverket .
 • 2018-05-17
  Under hela dagen arbetar vi med att lösa vattenförsörjningen till området Undvik att öppna er kranar tills dess vi avslutat arbetet Vatten finns att hämta vid vattenverket