Välkommen till vår hemsida!

 Hör av dej om du undrar över nåt  Anders Kjällman / Ordförande tel 072-1556149 , Rävstigen 10
 • 2009-09-14
  Styrelsen hade planerat att hålla en extrastämma den 3 okt för att besluta om vintervatten för etapp 1. Styrelsen behöver mer tid för att analysera enkätsvaren och utreda vissa tekniska alternativ innan det kan bli aktuellt med ett stämmobeslut.
 • 2009-09-10
  Tack för enkätsvaren
 • 2009-09-04
  Sommarvattenavstängning
 • 2009-08-24
  Tom den 25 aug pågår en enkätundersökning där fastighetsägarna i etapp 1 svarar på intresset för vintervatten. Om styrelsen finner att förutsättningar finns kommer styrelsen att kalla till en extrastämma prel den 3 okt.Styrelsen för Långvinds samfällighetsförening
 • 2009-08-21
  Medlemmar i Dragösvikens båtklubb inbjudes till samkväm ute på grillplatsen lördagen den 29 aug kl 20. Ta med make, maka, sambo eller andra goda vänner. Deltagare med instrument får en extra välkomstkram. Grillen är varm vid 20-tiden. Föreningen bjuder på korv med tillbehör upp till 3,5%.Jan-Ove Holmström
 • 2009-07-10
  Här är förslag till valberedning inför stämman den 18 juli.
 • 2009-07-10
  Här är valberedningens förslag till ny styrelse och revisorer inför stämman den 18 juli.
 • 2009-07-10
  Hänvisningskyltar till hundbad tas bort. En ny skylt på badplatsen sätts upp som säger att vistelse med hund inom badområdet undanbedes.
 • 2009-07-06
  Lyckad premiär i helgen.
 • 2009-07-05
  Lördagen den 11 juli mellan kl 10-11 i Kolhuset (i Långvinds Bruk) hålls ett extra informationsmöte med anledning av ett ev beslut om vintervatten för etapp 1.
 • 2009-07-05
  Vi träffas den 9 juli kl 10 vid kiosken. I år arbetar vi med rensning av ogräs på fotbollsplan, målning av affären mm samt reparation av Kråknässtugan. Ta gärna med lämpliga verktyg och penslar.
 • 2009-07-03
  Under Föreningen och Vintervatten finns frågor och svar som inkommit om vintervatten.
 • 2009-06-25
  Långvindsbrevet nr 3 som innehåller kallelse till stämman finns nu publicerad. Den innehåller bla förslag om vintervatten samt ombyggnad av Snäckenvägen. Långvindsbrevet skickas till samtliga fastighetsägare med post.
 • 2009-06-09
  Årsmöte i föreningen hålls den 21 juni kl 11.00Styrelsen för Byhedfisket
 • 2009-06-04
  Olämplig placering av hundbadet
 • 2009-05-27
  Under fliken Föreningen finns en länk där bilderna från informationsmötet den 22 maj kan hämtas. Svar på frågor som ställdes på mötet publiceras senare.
 • 2009-05-27
  Årsmöte i Dragösvikens Brygg- och Båtklubb hålls söndagen den 21 juni kl 10.
 • 2009-05-27
  Dragösvikens Brygg- och Båtklubb kallar till städdag den 6 juni kl 10 i viken.
 • 2009-05-15
  Vattenavstängning 27-28/5
 • 2009-04-28
  Nu finns det nya numret av Långvindsbrevet att läsa!
 • 2009-04-26
  Nu är det dags igen. Tord kallar till en ny spelomgång med start Onsdag den 6 maj kl 11.00
 • 2009-04-23
  Påsläpp Sommarvattnet
 • 2009-04-06
  Hushållssopor kommer att tömmas Torsdag jämn vecka i sommar med start V 18.
 • 2009-03-31
  På hemsidan under Föreningen/Långvindsbrevet nr 1 april 2009 redovisar vi hur långt styrelsen kommit med arbetet.  
 • 2009-02-06
  Fler dagar att fiska under v 8 9 10 och Påsk.