Välkommen till vår hemsida!

 Hör av dej om du undrar över nåt  Anders Kjällman / Ordförande tel 072-1556149 , Rävstigen 10
 • 2011-10-20
  Sommarvattnet är nu stängt och ledningarna blåsta.
 • 2011-09-30
  Vattnet stängs av för en omkoppling. Ev frågor kontakta Bo Sjöberg.
 • 2011-08-15
  Sommarvattnet stängs eftermiddagen den 16/10
 • 2011-08-10
  Dragösvikens Båtklubb anordnar traditionsenligt Lyskväll den 27 aug kl 20 vid grillplatsen för klubbens medlemmar. Vi bjuder på grillkorv och dryck därtill. Hans Westelius
 • 2011-07-08
  Kallelsen till stämman finns att ladda ner under Föreningen och Långvindsbrevet
 • 2011-07-08
  Valberedningen föreslår stämman följande personer till styrelsen och till revisorer i Långvinds samfällighetsförening.
 • 2011-07-08
  Lördagen den 9 juli kl 11 är det familjedag med musik, kolbullar mm. Den 12 juli kl 19 är det kolbullekväll med trubadurer. Mer information finns på www.lindefallet.com.
 • 2011-06-14
  Lördag den 23 juli kl 13.00. Dam-och herrklass samt ungdomsklass upp till 16 år. Anm.avgift 100kr,ungdom 60kr. Sista anm.dag 18 juli. Plusgirokonto 4034847-6
 • 2011-06-09
  Det är tillåtet att på föreningens arealer ta reda på allt som ligger på marken efter vårens avverkning.
 • 2011-05-26
  Torsdag den 2 Juni tom Måndag den 6 Juni är det tillåtet att fiska i Byhedsjön. From. den 2 juni tom den 6 juni finns möjlighet att fiska.I slutet på V23 kommer föreningen att sätta i ca 350 kg ny fisk, så passa på och lura några gamla uvar som gått i sjön hela vintern. Anders och Hasse
 • 2011-05-23
  Sista dag för att inkomma med motioner till stämman är den 31 maj. Lämpligen skickas motionerna digitalt till torbjorn.englund@projektledarhuset.se eller skriftligen till undertecknad på adress Hållgatan 3, 724 61 Västerås. Torbjörn Englund Ordförande i Långvinds samfällighetsförening
 • 2011-05-23
  Medlemmarna i Dragösviken Båtklubb kallas till ordinarie årsmöte 2011 söndagen den 26 juni kl. 10.00. Som vanligt samlas vi vid grillplatsen i Dragösviken. Dagordning utdelas vid mötet. Bl.a kommer en del stadgeändringar att avhandlas.
 • 2011-05-06
  Just nu pågår arbetet med en ny utformning av hemsidan som bla gör att vi själva lättare kan uppdatera hemsidan. Hemsidan beräknas bli klar under maj. Så länge får ni ha överseende med att vi visar en vinterbild.
 • 2011-05-02
  Nya öppentider i Byhedsjön from. Fredag em. kl 16.00 den 6 maj.
 • 2011-04-30
  Arbeten på vattenverket
 • 2011-04-18
  Alla med årskort får fiska from fredag den 22 aprtom måndag 25 apr.Övriga får köpa dagkort.
 • 2011-04-12
  Påsläpp April 2011
 • 2011-04-04
  Påsläpp av sommarvattnet dröjer troligen till efter Påsk.
 • 2011-03-20
  Slutavverkning,gallring och röjning kommer att genomföras våren 2011 söder Snäckenvägen,väster Saltpannevägen och området från stora parkeringen ned mot Snäckenbadet.
 • 2011-03-20
  Byte av Hydrofore
 • 2011-02-21
  Café Bränneriet har öppet den 1-5 mars samt 8-11 mars kl 11 till 15. Kaffe, choklad, saft, glögg, smörgåsar och bullar serveras. Möjlighet till dusch och bastu finns om du säger till i förväg på tel 0650-810 60 eller 073-1833 571.
 • 2011-02-15
  Söndag den 20 och 27 feb samt söndag den 6 mars är Byhedsjön öppen.Årskortinnehavare får fiska utan ex. avgift. Övriga kan köpa dagkort.
 • 2010-12-08
  Byhedsjön är öppen för fiske den 24,25,26 och 31Dec. Även 1 och 2 Jan
 • 2010-11-22
  Vattenverket är ingen sopstation
 • 2010-10-13
  Saltpannevägen kommer att vara avstängd prel tisdag den 19 till den 21 oktober pga ledningsarbeten i korsningen med Rävstigen. Möjlighet finns att åka skogsvägen från Saltpannan mot Långvinds bruk.