Välkommen till vår hemsida!

 Hör av dej om du undrar över nåt  Anders Kjällman / Ordförande tel 072-1556149 , Rävstigen 10
 • 2012-07-31
  Protokollet finns nu under Föreningen/Stämmoprotokoll. Torbjörn Englund
 • 2012-07-24
  Nypremiär den 3 Augusti kl. 16.00. 200 kg fisk i storlek 0,5-1kg kommer att inplanteras månadsskiftet Juli-Augusti. Årskort kommer att säljas vid norra vindskyddet 500:- samt dagkort för 100:- Välkommen önskar Anders och Hasse
 • 2012-07-24
  Nypremiär den 3 Augusti kl. 16.00. 200 kg fisk i storlek 0,5-1kg kommer att inplanteras månadsskiftet Juli-Augusti. Årskort kommer att säljas vid norra vindskyddet 500:- samt dagkort för 100:- Välkommen önskar Anders och Hasse
 • 2012-07-15
  Förslag till styrelse, styrelseordförande jämte suppleanter inom Långvinds samfällighetsförening för 2012/2013.
 • 2012-07-05
  Nu finns det nya numret av Långvindsbrevet att läsa under Föreningen/Långvindsbrevet. Långvindsbrevet innehåller kallelse och handlingar till årsmötet den 22 juli. Torbjörn Englund Ordförande
 • 2012-06-13
  Tisdag den 12 juni anlände ca 350 st fiskar till Byhedsjön. Hasse och Anders önskar välkommen att prova fiskelyckan redan till helgen.
 • 2012-06-11
  Torsdag 21 juni kl 20 Klär vi midsommarstången (korv och festis till de som deltar) Ta med verktyg, blommor och björklöv. Midsommarafton fredag den 22 juni kl 14 Midsommarstången reses, musik, lotterier och danslekar. Börje Ring och Ewa E Midsommarkvällen Kl 21 Dans till inspelad musik på Lastkajen hos Sommarbutiken DJ Micke. Dansen avslutas när solen går upp. Styrelsen
 • 2012-05-31
  Årsmötet hålls söndagen den 24 juni kl 10.00 vid grillplatsen i Dragösviken. Ärenden enligt stadgarna. Dagordning delas ut vid mötet. Välkomna! Hans Westelius
 • 2012-05-22
  Efter vinterns förödelse med högt vatten och storm är det dags att kalla till den årliga arbetsdagen lördagen den 9 juni kl 10. Vi samlas i Dragösviken, ta med krattor och spadar samt helst även skottkärran. Det blir en hel del arbete så vi vädjar till medlemmarna att mangrant ställa upp. Väl mött! Styrelsen
 • 2012-05-09
  Byhedsjön är öppen onsdag den 16 maj kl 16.00 till och med söndag den 20 maj. Ny fisk kommer sättas i sjön månadsskiftet maj juni. Hälsar Hasse och Anders
 • 2012-04-23
  Under fliken Föreningen finns senaste numret av Långvindsbrevet. Den kommer också att skickas ut per post efter valborg. Torbjörn Englund
 • 2012-04-23
  Länsstyrelsen har föreslagit att delar av området kring Dragöspunsarna och Korsholmen mm blir ett nytt naturreservat. Under fliken Långvindsbrevet hittar Du kartorna på det föreslagna naturreservatet. Torbjörn Englund
 • 2012-04-23
  Under hösten och våren har mark- och miljödomstolen behandlat två klander mot föreningens stämmobeslut angående vattenledningar och fondavsättning. Det ena målet är avslutat då överklagandetiden hade passerats. Det andra målet pågår och en muntlig förberedelse kommer att hållas den 14 maj. Under fliken Långvindsbrevet kan du läsa mer om målen. Jag har anonymiserat inlagorna. Min personliga bedömning efter att ha konsulterat juridisk och lantmäteriteknisk expertis att klandret kommer att avslås. Torbjörn Englund Ordförande
 • 2012-04-23
  Byhedsjön är öppen fredag den 27 april kl 16.00 till och med 1 maj. Hasse och Anders
 • 2012-04-16
  Sommarvattnet släpps på vecka 17
 • 2012-04-04
  Vattnet kommer att vara avstängt 11-12/4
 • 2012-03-22
  Vattenpåsläpp mm
 • 2012-03-21
  Alla som har sålt eller köpt sin fastighet, bytt namn eller hemadress eller gjort andra ägarförändringar sedan förra årets stämma var vänlig och meddela detta till kassören så att alla kommande utskick kommer rätt från början.
 • 2012-03-21
  Byhedsjön är öppen skärtorsdag den 5 april kl 16.00 till och med annandag påsk den 9 april. Tänk på att även isen har vårkänslor, fiska aldrig ensam. Glad Påsk Anders o Hasse
 • 2012-03-18
  Vinterns planerade skogsavverkning/gallring skjuts fram något år med anledning av stormfällningen under julhelgen. Det är i dagsläget stopp på all avverkning av ”stående skog” i vårt område. Alla tillgängliga avverkningsresurser används för att ta hand om den stormfällda skogen. Det som kommer att ske i Långvind under vårvintern är att vi skall ta hand om den stormfällda skog som finns inom fritidsområdet. Det finns ett förslag från Länsstyrelsen om att området närmast Dragöspunsarna skall bli naturreservat därför får vi inte röra skogen där i dagsläget. Mer information kommer i kommande Långvindsbrev.
 • 2012-03-18
  Effekterna av förra höstens kombination av högvatten och stormar kan man nu tydligt se. Många av bryggorna ligger på landbacken mer eller mindre sönderbrutna. Det kommer att gå åt mycket grus och många mantimmar att återställa gångvägen ut till bryggplatserna och grillplatsen. Planerad arbetsdag är lördagen den 9 juni. Därför måste alla som äger bryggor, som har slitit sig, se till att dessa är bortforslade och bryggplatsen uppstädad senast den 3 juni. I de fall det inte har skett enligt ovan kommer vi att debitera bryggägaren kostnaden. Vi vädjar till alla att även ställa upp på arbetsdagen den 9 juni för att återställa båthamnen till en prydlig och trevlig samlingspunkt.
 • 2012-02-19
  Fiske i Byhedesjön under sportloven är tillåtet följande dagar 24-25-26/2. 2-3-4/3 samt 9-10-11/3. Hasse & Anders
 • 2011-12-14
  Bouleåret avslutat. Tack Tord och Lena. Nästa års spel börjar den 10/1 i södeehamn. Nya spelare kan kontakta Tord Frykberg för information.
 • 2011-12-05
  Byhedesjön är öppen för fiske enligt följande.
 • 2011-12-05
  Byhedesjön är öppen för fiske enligt följande. Julhelgen: Fredag morgon den 26/12 tilloch med måndag 26/12. Nyårshelgen: Fredag morgon den 30/12 till och med Söndag den 1/1 2012 Gäller även om sjön är isbelaggd. Vid isfiske efter dessa helger gäller följande: Fiske lördag och söndag enligt regler i norra vindskyddet. Trevlig helg Anders och Hasse.