Nu laddar vi för sommaren 2020....

 Hör av dej om du undrar över nåt 
Anders K / Ordförande tel 072-1556149 
 
 • 2012-03-18
  Effekterna av förra höstens kombination av högvatten och stormar kan man nu tydligt se. Många av bryggorna ligger på landbacken mer eller mindre sönderbrutna. Det kommer att gå åt mycket grus och många mantimmar att återställa gångvägen ut till bryggplatserna och grillplatsen. Planerad arbetsdag är lördagen den 9 juni. Därför måste alla som äger bryggor, som har slitit sig, se till att dessa är bortforslade och bryggplatsen uppstädad senast den 3 juni. I de fall det inte har skett enligt ovan kommer vi att debitera bryggägaren kostnaden. Vi vädjar till alla att även ställa upp på arbetsdagen den 9 juni för att återställa båthamnen till en prydlig och trevlig samlingspunkt.
 • 2012-02-19
  Fiske i Byhedesjön under sportloven är tillåtet följande dagar 24-25-26/2. 2-3-4/3 samt 9-10-11/3. Hasse & Anders
 • 2011-12-14
  Bouleåret avslutat. Tack Tord och Lena. Nästa års spel börjar den 10/1 i södeehamn. Nya spelare kan kontakta Tord Frykberg för information.
 • 2011-12-05
  Byhedesjön är öppen för fiske enligt följande.
 • 2011-12-05
  Byhedesjön är öppen för fiske enligt följande. Julhelgen: Fredag morgon den 26/12 tilloch med måndag 26/12. Nyårshelgen: Fredag morgon den 30/12 till och med Söndag den 1/1 2012 Gäller även om sjön är isbelaggd. Vid isfiske efter dessa helger gäller följande: Fiske lördag och söndag enligt regler i norra vindskyddet. Trevlig helg Anders och Hasse.
 • 2011-10-20
  Sommarvattnet är nu stängt och ledningarna blåsta.
 • 2011-09-30
  Vattnet stängs av för en omkoppling. Ev frågor kontakta Bo Sjöberg.
 • 2011-08-15
  Sommarvattnet stängs eftermiddagen den 16/10
 • 2011-08-10
  Dragösvikens Båtklubb anordnar traditionsenligt Lyskväll den 27 aug kl 20 vid grillplatsen för klubbens medlemmar. Vi bjuder på grillkorv och dryck därtill. Hans Westelius
 • 2011-07-08
  Kallelsen till stämman finns att ladda ner under Föreningen och Långvindsbrevet
 • 2011-07-08
  Valberedningen föreslår stämman följande personer till styrelsen och till revisorer i Långvinds samfällighetsförening.
 • 2011-07-08
  Lördagen den 9 juli kl 11 är det familjedag med musik, kolbullar mm. Den 12 juli kl 19 är det kolbullekväll med trubadurer. Mer information finns på www.lindefallet.com.
 • 2011-06-14
  Lördag den 23 juli kl 13.00. Dam-och herrklass samt ungdomsklass upp till 16 år. Anm.avgift 100kr,ungdom 60kr. Sista anm.dag 18 juli. Plusgirokonto 4034847-6
 • 2011-06-09
  Det är tillåtet att på föreningens arealer ta reda på allt som ligger på marken efter vårens avverkning.
 • 2011-05-26
  Torsdag den 2 Juni tom Måndag den 6 Juni är det tillåtet att fiska i Byhedsjön. From. den 2 juni tom den 6 juni finns möjlighet att fiska.I slutet på V23 kommer föreningen att sätta i ca 350 kg ny fisk, så passa på och lura några gamla uvar som gått i sjön hela vintern. Anders och Hasse
 • 2011-05-23
  Sista dag för att inkomma med motioner till stämman är den 31 maj. Lämpligen skickas motionerna digitalt till torbjorn.englund@projektledarhuset.se eller skriftligen till undertecknad på adress Hållgatan 3, 724 61 Västerås. Torbjörn Englund Ordförande i Långvinds samfällighetsförening
 • 2011-05-23
  Medlemmarna i Dragösviken Båtklubb kallas till ordinarie årsmöte 2011 söndagen den 26 juni kl. 10.00. Som vanligt samlas vi vid grillplatsen i Dragösviken. Dagordning utdelas vid mötet. Bl.a kommer en del stadgeändringar att avhandlas.
 • 2011-05-06
  Just nu pågår arbetet med en ny utformning av hemsidan som bla gör att vi själva lättare kan uppdatera hemsidan. Hemsidan beräknas bli klar under maj. Så länge får ni ha överseende med att vi visar en vinterbild.
 • 2011-05-02
  Nya öppentider i Byhedsjön from. Fredag em. kl 16.00 den 6 maj.
 • 2011-04-30
  Arbeten på vattenverket
 • 2011-04-18
  Alla med årskort får fiska from fredag den 22 aprtom måndag 25 apr.Övriga får köpa dagkort.
 • 2011-04-12
  Påsläpp April 2011
 • 2011-04-04
  Påsläpp av sommarvattnet dröjer troligen till efter Påsk.
 • 2011-03-20
  Slutavverkning,gallring och röjning kommer att genomföras våren 2011 söder Snäckenvägen,väster Saltpannevägen och området från stora parkeringen ned mot Snäckenbadet.
 • 2011-03-20
  Byte av Hydrofore