Välkommen till Långvind


 
 • 2018-03-08
  Vårt goda samarbete med Fiberstaden fortsätter - fiber billigt även 2018!
 • 2017-11-26
  Arbetsgruppen redovisar status rörande arbetet tillsammans med kommunen och entreprenören
 • 2017-10-26
  Idag torsdag arbetar vi i vattenverket och rengör bassängen Ha överseende med stopp och missfärgningar . Det är nödvändigt att vi i bland rengör och håller efter !
 • 2017-09-29
  Kråknäs är nu rensat på grovsopor Vi återkommer med besked hur vi hanterar det för kommande år Nu får var och ta sina grovsopor till avfallsanläggningarna Tack till er som tog er an årets kvarvarande hög Styrelsen
 • 2017-09-03
  En kort rapport från sommarens sista styrelsemöte ges nedan i punktform
 • 2017-08-24
  Styrelsen har beslutat stänga gästboken
 • 2017-08-18
  Analyser av vattnet efter att den nya filteranläggningen är inkopplad visar OK vattenkvalitet Protokoll nedan!
 • 2017-08-08
  Under Lyskvällen tackar styrelsen er alla med öppet hus i Klubbstugan fr 2000! Vi bjuder på nåt litet ! Marschaller kommer att lysa på Snäcken och grillen tänds av Gösta m fl Ta med eget att grilla !
 • 2017-08-06
  Protokollet finns anslaget vid butiken och återfinns nedan
 • 2017-07-24
  100 personer deltog i årets stämma Här följer en punktvis sammanfattning av besluten
 • 2017-07-20
  Styrelsen finns vid Martas stuga på tosdag mellan kl 18-21 för snack och dialog Bidrag för stugans förnyelse mottages kontant!
 • 2017-07-03
  Långvindsbrev nr 2 med kallelse till årsstämman 2017
 • 2017-06-22
  INFO om åtgärder i verket
 • 2017-06-20
  Några tankar om det gemensamma inför midsommar
 • 2017-06-20
  Torsdag 22 juni lövar vi stången , tag med blommor! Vi bjuder på korv o dryck
 • 2017-06-18
  Nu byter vi filter
 • 2017-06-11
  Vid årets utskick av medlemsavgiftsfakturor via e-post har det visat sig att det hos en del medlemmar har hamnat i skräppostmappen. Jag har nu skickat om fakturorna till de som fortfarande inte har betalat och vill härmed be er att kolla även i skräppostmappen och kontakta mig om ni inte har fått någon faktura. Kassören (kassoren@langvind.se) Tel.: 021 4950228
 • 2017-06-09
  Grovsopor. Placeras vid Kråknäsparkeringen. Hämtning vecka 29 och 30. Sista beställningsdag är 10 juli. Hämtning vecka 38 och 39. Sista beställningsdag är 11 september
 • 2017-06-07
  Pelles Entreprenad har påbörjat återställningar på vägarna Det kommer att bli en skarp "kant" om ca fem cem tills dess asfaltläggning sker sker KÖR försiktigt och ha förståelse för detta !
 • 2017-05-24
  Vi måste skärpa oss!
 • 2017-05-21
 • 2017-05-07
  LSF styrelse hade sammanträde i dag nedan återfinns delar av beslutspunkterna från mötet
 • 2017-05-03
  Artikel fr Huiksvalls kommun. Påminner alla om att inte slösa med vattnet från vår egen vattentäkt.
 • 2017-05-01
  Nr 1 finns nu ute med information o annonser som är matnyttiga för oss alla på Långvind. Vi tillönskara er alle en glad vår /styrelsen
 • 2017-04-25
  Att arbeta för hela föreningen innebär att Du tar ansvar för beslut mellan stämmorna . Valberedningen efterlyser u kandidater till styrelsen!